Meet Our Clinical Team

 Sabrina, Surgical Dental Assistant  Leah, Surgical Dental Assistant  Angela, Surgical Dental Assistant  Nicole, Surgical Dental Assistant  Meaghan, Surgical Dental Assistant  Brooke, Surgical Dental Assistant   Melissa, Surgical Dental Assistant                      Ally, Surgical Dental Assistant

   Kelly, RN                                     Michelle, RN   

   Diane, RN                                                      Heather, RN  

  Melanie, RN    Taegan, RN    Taylor, RN

 Susan, Sterilization Technician, RDA       Judith, Sterilization Technician

 Roberta, Sterilization Technician