Meet Our Clinical Team

 Sabrina | Surgical Dental Assistant  Leah | Surgical Dental Assistant  Angela | Surgical Dental Assistant  Nicole | Surgical Dental Assistant  Meaghan | Surgical Dental Assistant  Brooke | Surgical Dental Assistant   Melissa | Surgical Dental Assistant                      Ally | Surgical Dental Assistant

   Kelly | RN                                                                  Shasha | RN  

 Michelle T. | RN       Diane | RN        Heather | RN  

 Susan | Sterilization Technician, RDA       Judith | Sterilization Technician